תכנית לימוד 'תורה וארץ'- תשע"ו

תכנית לימוד 'תורה וארץ'- תשע"ו

תורה וארץ - לימוד שמעמיק שורשים: מכון התורה והארץ מזמין אותך ללמוד ולהתמחות בנושא המצוות התלויות בארץ ולהיות שותף בחיזוק הקשר לארץ ישראל ולמצוותיה בדור הגאולה.

*ההרשמה לתוכנית תורה וארץ לשנת תשע"ו נסגרה* 

מטרת התכנית: 

תכנית לימוד 'מצוות התלויות בארץ' נוסדה ע"י מכון התורה והארץ במגמה להכשיר רבני קהילות ורמי"ם לקראת מבחני הרבנות הראשית לישראל בתחומי מצוות התלויות בארץ כגון: ערלה, כלאיים, שביעית, חלה, חדש, תרומות ומעשרות.

התכנית בנויה על בסיס לימוד אישי, טור ושו"ע (בשביעית –רמב"ם), וכן לימוד בקיאות של 'ערוך השולחן' בנושאים דלעיל ובספר 'הלכות הארץ' ו'קטיף שביעית'.

 

למי מיועדת התכנית:

  • לרבני קהילות ורבני יישובים מכהנים
  • לרמי"ם בישיבות הסדר או בישיבות גבוהות
  • לאברכים מעל שמונה שנות לימוד בישיבה.

תנאי התכנית:

  • הקדשת לפחות 8 שעות לימוד שבועיות בנושא "מצוות התלויות בארץ" על פי תכנית הלימודים של מכון התורה והארץ.
  • עמידה בקצב הלימוד והגשת עבודות בסיום לימוד כל נושא.
  • לקיחת חלק פעיל בשמונה מפגשים (בתדירות של מפגש אחד לחודש וחצי) ארבעה ימי עיון מטעם המכון והשתתפות בארבעה סיורים שיערכו במסגרת התוכנית. היעדרות מוצדקת מימי העיון או מהסיורים, תתאפשר בתיאום מראש בלבד עם ראש התוכנית.
  • עמידה במבחן הרבנות הראשית בנושא מצוות התלויות בארץ.

משך התכנית:

שנה, מחודש אדר ב' תשע"ו  ועד לחודש שבט תשע"ז


מלגה חודשית בסך 500 ש"ח תוענק למשתתפים שיעמדו בתנאי התכנית.

*מספר המשתתפים בתכנית - מוגבל.

*במידה והמשתתף לא יעמוד בתנאי התכנית, רשאי מכון התורה והארץ על פי שיקול דעתו לשלול את הזכאות למלגה או חלק ממנה ולדרוש את החזרתה

 

 

 

ההרשמה הסתיימה!