הלכה למעשה

מדריך שמיטה לחקלאים

המדריך המלא לחקלאי לשנת השמיטה- להורדה והדפסה בקובץ pdf לחץ כאן.

אוצר הארץ- סקירה הלכתית ורעיונית

חוברת מבוארת המפרטת את העקרונות הרוחניים, הלאומיים וההלכתיים העומדים בבסיסו של "אוצר הארץ".  כולל פירוט של דרכי אספקת הפירות למנויי אוצר הארץ ושו"ת מפורט בנושא.

עיון והרחבה

יישום והדרכה