הלכה למעשה

עקרונות כלליים

סיכום וביאור העקרונות והמושגים ההלכתיים לחקלאי: מלאכות אסורות, היכן נוהגת שמיטה, מהם פירות שביעית, שלב הגידול הקובע לקדושת שביעית,דינם של גידולי שביעית, אוצר בית דין, היתר מכירה, ייצוא פירות שביעית ועוד.

היתר מכירה

הסבר הלכות 'היתר המכירה' ותנאיו, דין היבול לאחר היתר מכירה, מלאכות אסורות ומותרות בקרעקע שנמכרה לנכרי, גידולים במשתלות, פרחים וצמחי תבלין וירקות לאחר מכירת הקרקע.

המטע והפרדס

פירוט וביאור ההלכות הנוגעות לגידולים במטע ופרדס בשמיטה, כולל הנחיות הלכתיות לזנים השונים, מלאכות המותרות, הגנה על העצים בשמיטה, הכנות נדרשות בשנה השישית ועוד.

הנחיות ומידע מקצועי

המלצות מקצועיות לגידול ירקות במצע מנותק, ייצור, גידול ושימור מספוא גס בשנת השמיטה תשע"ה והנחיות מקצועיות למיני הפרחים השונים.

ירקות ופרחים

פירוט וביאור ההלכות הנוגעות לגידולי ירקות ופרחים בשמיטה, כולל הנחיות מעשיות לזנים השונים, פירוט שיטות הגידול האפשריות, איסור ספיחין, דיני מצע מנותק, הנחיות למשתלה ולחממה, שיווק התוצרת ועוד.

נושאים שונים

הכנות לשנה השמינית, חקלאות אורגנית, מחקר חקלאי בשמיטה, קטיף תיירותי, הגנה מפני נזקי מזג האוויר, עובדים זרים, משא ומתן עם מי שאינו שומר שמיטה, משקי בעלי חיים ועוד.

לוח קדושת שביעית וביעור בפירות האילן

כדי לדעת מהי שנת המעשרות של פרי מסוים, עלינו לברר מתי זמן החנטה שלו: אם עבר זמן החנטה שלו, הוא שייך לשנה הנוכחית. ואם לאו, הוא שייך לשנה הקודמת. כדי לדעת את זמן הביעור של פרי בשנה השמינית או בשנה השביעית (אם כבר חנט), עלינו למצוא את זמן הביעור שלו, ורק עד זמן זה מותר לאוכלו. מצורפת טבלה עם התאריכים לפירות האילן השכיחים.

לוח קדושת שביעית וספיחין בירקות

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית וגזירת הספיחין בירקות - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הירק או לפי סדר הא'-ב'.

לוח קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית ספיחין וביעור בגידולי גרגרים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם הגידול או לפי סדר הא'-ב'

לוח קדושת שביעית וביעור בתבלינים

לוח המפרט את תאריכי קדושת שביעית ספיחין וביעור בתבלינים - עפ"י התאריך העברי והלועזי. ניתן לחפש בלוח על פי שם התבלין או לפי סדר הא'-ב'