ערכת שיעורים לרבנים

חוברת מערכי שיעור

החוברת כוללת שלושה מערכי שיעור מלאים העוסקים במעמד ההלכתי של פירות וירקות בשביעית, דפי מקורות ותקציר לכל אחד מהשיעורים. מהדורה פנימית לפני הגהה.

מצגת לשיעור ראשון

מצגת מלווה לשיעור בנושא המעמד ההלכתי של פירות והירקות הקיימים בשווקים בשנת השמיטה וסדרי עדיפותם. השיעור מפרט את מקורות האספקה השונים לשווקים, המשמעות ההלכתית של כל אחד מהם, והנחיות הלכתיות לגבי כל אחד מהסוגים.

מצגת לשיעור שני

מצגת מלווה לשיעור בנושא קדושת פירות שביעית. בשיעור מובאים המקורות לקדושת הפירות, מצוות הנוהגות בפירות הקדושים בקדושת שביעית, פירוט הדינים הנוגעים לפירות שביעית והנחיות לגבי אופן שימוש מותר ואסור.

מצגת לשיעור שלישי

מצגת מלווה לשיעור בנושא “היתר המכירה“ ו “אוצר בית דין“. בשיעור מובאים היסודות ההלכתיים ל"היתר מכירה", ועיסוק בסוגיות השונות הנובעות מהיתר זה. בחלק השני מפורט המקור לתקנת "אוצר בית דין", יסודותיו ההלכתיים, והמצוות הנוהגות בפירות המשווקים באופן הזה.