ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון ליום ה' כסלו תש"פ,

הוא כ-7 אגורות 

 

 

F Btn 242X100 H (1)