ערך פרוטה

פדיון מעשר שני ופירות נטע רבעי נעשה על מטבע. ערך המינימאלי של מטבע לצורך פדיון הוא פרוטה.

ערך הפרוטה נכון ליום ב תמוז תש"פ,

הוא כ-7 אגורות 

 

 

F Btn 242X100 H (1)