הלימוד היומי כ"ד אב ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ד תשרי « הקודם | הבא »

הגאולה הוא נצח ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

כפי שאנחנו אומרים יום יום, ושרים בעיקר באירועים: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". ככל שנבסס אמונה זו, כך היא תתחזק תתעצם ואף תפעל את פעולתה הרוחנית.

בימים הקרובים נעסוק בבטחון הגאולה, הן באופן כללי, והן לגבי גאולתנו זו, שהיא הגאולה השלישית, לאחר יציאת מצרים ושיבת ציון הראשונה בימי עזרא ונחמיה ובית שני.

הספר של המהר"ל מפראג שעוסק בנושא הגאולה הוא נצח ישראל. בפרק הראשון מבאר המהר"ל שהמציאות שעם ישראל בגלות אינה מציאות טבעית משלושה הבטים, שהמכנה המשותף לשלושתם שהם טבע בסיסי במציאות, הם "סדר המציאות" כלשונו, ומציאות שנוגדת את הטבע אינה תמידית אלא חולפת, ולכן הטבע ינצח, והמציאות תחזור לטבעה ולסדרה: הראשון: לכל עם יש ארץ, וכפי שחז"ל אומרים "אין לך דבר שאין לו מקום". השני: כיוון שעם ישראל הוא עם אחד, וכולם מאוחדים, הפיזור בגלות הוא בניגוד לטבע זה. השלישי: "ראוי שכל אומה ואומה מצד שנבראת לעצמה, שלא תהא רשות אחרים עליה". ועל זה רמזו חז"ל במדרש: "ויאמר ה' אל אברם ידוע תדע" (בראשית טו, יג), ידוע שאני מפזרן תדע שאני מקבצן. ידוע שאני ממשכנם תדע שאני פורקן.

 

"ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"