הלימוד היומי י"ז תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ז תמוז « הקודם | הבא »

קיום המצוות והשגת התורה בארץ ישראל (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

אין ספור פעמים הדגישה תורתנו הקדושה את הקשר בין מצוות ה' לבין עשייתן בא"י. נאמר (דברים ד) "ראה למדתי אתכם חוקים...לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה" ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אתם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה"(שם יד) , "את כל המצוה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נותן להם..." (שם ה כה). כי השם ידע שלא יוכלו לעשות מצוותיו כראוי והם בארצות המושלים בהם. כלומר שבודאי ניתן לעשות ולקיים את המצוות גרידה בגלות, אך לא כראוי. אך את המושגים שהם לב התורה שהיא עיקרה, שהם נשמתה,לא יתכן להבין כראוי,מחמת סילוף התרבות הגויית החודרת לתוך חייהם בגלות. המושגים והערכים, שהם מהווים את ידיעת ה' ואת דרכיט, חייבים להיות שלמים ואמיתיים, טהורים ונקיים מכל סיג נכרי וזר, מכל מחשבה ומושג גוי. וזו כוונתו של האבן עזרא והספורנו (דברים ו, כא) "עבדים היינו (לפרעה במצרים), ובהיות שבעבדותנו לא היינו יכולים לקנות השלמות המכוון מאתו, הפליא לעשות להוציאנו ולהביא אותנו אל הארץ שנוכל לקנות בה אותה השלמות" ועוד כתב הספורנו (דברים ד, לח) שהיא ארץ ה' המוכנת לקנות השלמות המכוון".

 

"טובה הארץ מאד מאד"