הלימוד היומי כ"ב חשוון ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: י"ד סיוון « הקודם | הבא »

תורת ארץ ישראל - כללים ופרטים (ב)

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

לעיסוק בכללים חשיבות גדולה דווקא בדורות שלנו. לאור הספר 'מיטב הארץ' של הרב יהושע ויצמן שליט"א, בפרק העוסק בכללים ופרטים.

העולם כולו התקדם בהבנת העקרונות הכלליים של הבריאה. בכך הפריצה המשמעותית של המדע החדש בכל התחומים, שממנה נבעו הגילויים השונים והפיתוחים השונים המדעיים.

כותב הרב קוק (אורות התשובה ד,י). "החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת.". לכן התורה המעשית, שעוסקת בפרטים בלבד, לא מפרנסת את נשמות הדור שהם מבקשות את הכללים, וזה גרם לעזיבת התורה. "אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקשור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה, ותיקון העולם, הבא אתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל... ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם ותשובה כללית תחל לתת את פריה".

למעשה, כללים מופיעים לעתים בצורה מפורשת בסוגיות, וצריך להעמיק בהם כדי להשתמש בהם בסוגיות אחרות. ויש סברות שונות שבמהותן הן עקרוניות, והן הופכות להיות כלליות וקשורות לסוגיות רבות.