לוח שנה

אוגוסט 2019 תמוז - אב ה'תשע"ט
עברי לועזי
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
28
כ"ה תמוז
29
כ"ו תמוז
30
כ"ז תמוז
31
כ"ח תמוז
1
כ"ט תמוז
2
א' אב
כניסת השבת: 19:18
ראש חודש
3
ב' אב
צאת השבת: 20:07
מסעי
4
ג' אב
5
ד' אב
6
ה' אב
7
ו' אב
8
ז' אב
9
ח' אב
כניסת השבת: 19:11
10
ט' אב
ערב תשעה באב
תחילת הצום: 19:10
צאת השבת: 20:01

דברים שבת חזון
11
י' אב
צום תשעה באב (נדחה)
12
י"א אב
13
י"ב אב
14
י"ג אב
15
י"ד אב
16
ט"ו אב
כניסת השבת: 19:04
17
ט"ז אב
צאת השבת: 19:54
ואתחנן שבת נחמו
18
י"ז אב
19
י"ח אב
20
י"ט אב
21
כ' אב
22
כ"א אב
23
כ"ב אב
כניסת השבת: 18:57
24
כ"ג אב
צאת השבת: 19:46
עקב
25
כ"ד אב
26
כ"ה אב
27
כ"ו אב
28
כ"ז אב
29
כ"ח אב
30
כ"ט אב
כניסת השבת: 18:48
31
ל' אב
צאת השבת: 19:37
ראה שבת ראש חודש

 

הלוח הספרדי תואם את לוח "אור החיים" המבוסס על פסקי הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל. 
הלוח האשכנזי תואם את תוכנת "חזון שמים" על פי הרב איתן ציקוני.
לצפייה בשיטות חישוב זמני היום לחץ כאן