לוח שנה

לוח שנה

ספטמבר 2018 אלול ה'תשע"ח - תשרי ה'תשע"ט
עברי לועזי
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
26
ט"ו אלול
27
ט"ז אלול
28
י"ז אלול
29
י"ח אלול
30
י"ט אלול
31
כ' אלול
כניסת השבת: 18:47
1
כ"א אלול
צאת השבת: 19:36
כי תבא
2
כ"ב אלול
3
כ"ג אלול
4
כ"ד אלול
5
כ"ה אלול
6
כ"ו אלול
7
כ"ז אלול
כניסת השבת: 18:38
8
כ"ח אלול
צאת השבת: 19:27
ניצבים
9
כ"ט אלול
ערב ראש השנה
כניסת החג: 18:35
10
א' תשרי
ראש השנה
11
ב' תשרי
ראש השנה
צאת החג: 19:23
12
ג' תשרי
צום גדליה
13
ד' תשרי
14
ה' תשרי
כניסת השבת: 18:29
15
ו' תשרי
צאת השבת: 19:17
וילך שבת תשובה
16
ז' תשרי
17
ח' תשרי
18
ט' תשרי
ערב יום כיפור
תחילת הצום: 18:23
19
י' תשרי
יום כיפור
צאת הצום: 19:12
20
י"א תשרי
21
י"ב תשרי
כניסת השבת: 18:19
22
י"ג תשרי
צאת השבת: 19:08
האזינו
23
י"ד תשרי
ערב סוכות
כניסת החג: 18:17
24
ט"ו תשרי
סוכות
צאת החג: 19:06
25
ט"ז תשרי
א דחוה'מ
26
י"ז תשרי
ב דחוה'מ
27
י"ח תשרי
ג דחוה'מ
28
י"ט תשרי
ד דחוה'מ
כניסת השבת: 18:10
29
כ' תשרי
ה דחוה'מ
צאת השבת: 18:59
שבת חול המועד
30
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 18:07
1
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 18:56
2
כ"ג תשרי
3
כ"ד תשרי
4
כ"ה תשרי
5
כ"ו תשרי
כניסת השבת: 18:01
6
כ"ז תשרי
צאת השבת: 18:50
בראשית

 

הלוח הספרדי תואם את לוח "אור החיים" המבוסס על פסקי הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל. 
הלוח האשכנזי תואם את תוכנת "חזון שמים" על פי הרב איתן ציקוני.
לצפייה בשיטות חישוב זמני היום לחץ כאן