הלכה יומית: י"ד סיוון « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - תרומה גדולה ותרומת מעשר של שמן זית

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. אסור לכוהן לאכול תרומה טמאה, אך מותר לו ליהנות משרפתה. לכן גם כיום, יכולים הכוהנים להשתמש בשמן זית של תרומה גדולה ותרומת מעשר שנטמאו, לצורך הדלקת נרות שבת.

 

ב. לשם כך יש לטמא את השמן, לפני שאומר את נוסח ההפרשה. לאחר שהניח בצד את כל השמן שמיועד לתרומה גדולה ולתרומת מעשר (קצת יותר מאחוז) יכניס את האצבע לכל הבקבוקים או החביות שבהם נמצאות התרומה הגדולה ותרומת המעשר. את הבקבוקים והחביות הנ"ל ייתן לכל כוהן שיבחר.

 

ג. אסור לטמא את השמן לאחר אמירת הנוסח.

 

ד. אסור להדליק נרות משמן שרפה ביום טוב.

 

ה. מותר לכוהנים להשתמש בשמן תרומה טמאה להדלקת נרות חנוכה, אם אין להם שמן אחר. אם יש להם שמן אחר, אסור להדליק בשמן התרומה, אך הם אינם צריכים לקנות שמן זית כדי שיהיה ברשותם שמן חולין.