הלכה יומית: ט' סיוון « הקודם | הבא »

הלכות הארץ - הפרשת כמות חסרה

מתוך הלכות הארץ - תרומות ומעשרות

א. אם הפרישו והניחו בצד פחות מן הכמות הנצרכת לתרומה גדולה ותרומת מעשר (קצת יותר מאחוז), יש מחלוקת הפוסקים אם ההפרשה חלה במקצת או אינה חלה כלל. כדי לפתור את הבעיה יש להישאל על התרומה, כפי שעושים בנדרים, דהיינו לגרום לביטולה על ידי התרתה בפני שלושה. אז התרומות והמעשרות מתבטלים מלכתחילה, ויפריש שוב כדין לאחר שיניח בצד את הכמות הראויה.

 

ב. כדי להישאל על התרומות והמעשרות, עליו לבקש משלושה אנשים להתיר לו, ויאמר להם, שאילו ידע שיפריש כמות חסרה לא היה מפריש כלל. ואז הם יאמרו לו ג' פעמים: 'מותר לך'.

 

ג. כאמור, לאחר ההתרה צריך לחזור ולהפריש כדין, אך אין לברך על הפרשה זו.