נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

לימוד בליל הושענא רבה

הרב יעקב אריאל
האם חובה להישאר ללמוד תורה בליל הושענא רבה?

ערבות להושענות

הרב יעקב אריאל
אלו ערבות כשרות להושענות?

ישיבת סוכה בגשם

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, האם יש משום בל תוסיף במי שיושב בסוכה (בשאר ימים ולא בלילא') כשיורד גשם ואם לא, מדוע? בכבוד,

חתני תורה ובראשית

הרב יעקב אריאל
מי ראוי להיבחר להיות חתן תורה או חתן בראשית?

סוכה עם מעברים בתוכה

הרב יעקב אריאל
סוכה שיש בה דפנות אולם במרכזה ישנו פתח כניסה ומול בדופןהנגדית ישנו פתח יציאה נמצא שמול הפתחים אין דופן משניהצדדים. האם יש בה בעיה?

המשך לשאלה על סכך מתחת לקורות בטון

הרב יעקב אריאל
בסי'' תרכט כתב השו"ע שאם הנסרים בגובהם יותר מארבעה טפחיםאסור לשים אותם על גבי הסוכה אפילו שרוחבם קטן והוא ג''טפחים. האם גזרה זו קיימת אף בקורות בטון שגובהם ארבעים ס"מורוחבם עשרים וחמישה ס"מ.

שאלה בענייני השתתפות בארועי חול המועד

הרב יעקב אריאל
כאבל על הורה, מה מותר או אסור בהשתתפות בשמחת ביתהשואבה, שמחת תורה, והקפות שניות.השאלה הינה הן על רמת נוכחות במקום עם הילדים לצורך חינוך,והן על השתתפות פעילה (ריקודים בהקפות שמחת תורה)

ישיבה בסוכה מתחת לקורת בטון

הרב יעקב אריאל
אדם שבנה סוכתו מתחת לקורות בטון שרוחבן 25 ס"מ האם יכוללשבת בסוכה?

נענוע לולב

הרב יעקב אריאל
שבוט טוב ,רציתי לדעת מה המקור (והטעם)לנענוע לולב בברכה וכן בההללמועדים לשמחה

קנית ארבעה מינים בשנה זו

הרב יעקב אריאל
האם צריך להקפיד בכשרות ארבעת המינים השנה כאילו אנו חייביםמהתורה או שמותר להקל ולקנות ארבעה מינים שכשרים מהיום השניבלבד?

ארבעת המינים בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להריח את האתרוג ואת ההדסים בשבת? ובכלל האםמותר לטלטל אותם?

ישיבה בסוכה לפני סוכות

הרב יעקב אריאל
שלום לרבהאם מותר לשבת בסוכה לפני חג סוכותאת הסוכה אני עושה במרפסת שמשמשת כל השנה לבישול ואכילה,היום הכנתי את הסוכההשאלה האם אני יכול להמשיך לאכול באותה מרפסת שעכשיו היאבפועל הסוכהבתודה וחג שמח

ברכת לישב בסוכה

הרב יעקב אריאל
מתי מברכים לישב בסוכה ומה הדין אם יצא לשירותים לתפילהבביכ"נ וכד'' לעין לחזור ולברך?

ישיבה בסוכה ללא רשות

הרב יעקב אריאל
האם מותר להיכנס לסוכה של אחר (שנסע לחג ראשון) ולישוןולאכול ללא רשות?

חיוב תשלומים

הרב יעקב אריאל
אדם עובד עם מגדל ארבעת המינים ומקבל אחוזים לפי המכירות,נפל לו מהיד אתרוג האם הוא חייב בתשלומים למגדל?

מצוות הרגל

הרב יעקב אריאל
האם אנו צריכים לעלות לרגל בסוכות, ובאלו מצוות אנו חייביםפרט למצות סוכה וד'' מינים?

ארבעה מינים בירושלים

הרב יעקב אריאל
האם בירושלים או בעיר העתיקה צריכים ארבעה מינים שכשריםמהתורה גם השנה?

הקלות בדיני ארבעת המינים בשנה זו

הרב יעקב אריאל
באלו דינים ניתן להקל בדיני ארבעת המינים בשנה זו שהחיובלנטילה הוא מדרבנן?

הקמת סוכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב אריאלבביתנו קיימת מרפסת ואנו מעונינים לכסות המרפסת מפניהשמש.לצורך כך אנו מעונינם לבצע מסגרת ברזל-קונסטרוקציתברזל אשר תחולק בחלוקה פנימית לצורך חיזוק המסגרת,ולחפותאותה בסוכך שתצל על המרפסת.לקראת חג הסוכות נסיר הסוכך מקונסטרוקצית הברזל אשר תשמשכשלד לסוכה.האם הלכתית אפשרי הדבר וכיצד לנהוג..  …

דבק בסוכת פרגולה

הרב יעקב אריאל
בביתנו סוכה מפרגולה כאשר חלק מהפלאפונים של הסכך מודבקיםלמסגרת בדבק. אמנם ללא הדבק זה היה עומד אבל לא ברוחחזקה. מה הדין?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    הבא