מכירת חמץ שנשאר בארון בישיבה סגורה

שאלה

ב"ה לרב שלום! אני תלמיד בישיבה תיכונית, קיבלתי משלוח מנות שהיו בו ממתקים שהם חמץ, והשארתי אותם בארוני בישיבה. לאחר חג הפורים הודיעו לנו שבשל מגיפת הקורונה אסור לחזור לישיבה, הישיבה נעולה והחדרים גם כן, מה עלי לעשות עם הממתקים? מותר לאכול אותם לאחר החג? תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אדם עובר באיסור בל יראה ובל ימצא חמץ בפסח כאשר החמץ הוא שלו, אבל אם החמץ של גוי אין אדם עובר בכך בבל יראה ובל ימצא. אמנם הישיבה סגורה וכן החדרים, אבל אפשר למכור לגוי אפילו חמץ סגור ונעול, ועיין במשנ"ב (תמ"ח ס"ק יב) שאסור לתלות מנעול לאחר שעשה מכירה לגוי, אבל זה כאשר הוא תולה מנעול לאחר המכירה, אבל אם נעשתה מכירה על דבר נעול, כאן הגוי קנה על דעת כן שהחמץ נתון במקום סגור, ועליו יהיה לחפש את האחראי על הישיבה שיתן לו את המפתח. על כן המכירה לגוי חלה. ואם אתה לא מוכר חמץ אתה יכול לבקש מאביך שיחי' שימכור את החמץ שלך עם החמץ של המשפחה.

כמו כן תפקיר את החמץ שבארון, וכפי שכתב בשו"ת כנסת יחזקאל סי' יד שאדם היה לו יי"ש חמץ במרתף ביתו ולא מצא גוי שיקנה את היי"ש, ולכן סגר את המרתף במנעול וזרק את המפתח. בעל היי"ש הפקיר את היי"ש בפני שני יהודים, ואמר הכנסת יחזקאל שהסגירה וזריקת המפתח לא מבטלת את ההפקר שעשה בעל היי"ש (עיין שע"ת סי' תמח ס"ק ח) . וא"כ תעשה את שני הדברים גם מכירה וגם הפקרה של משלוח המנות, ואי"ה כשתחזור אחר פסח תוכל לזכות במשלוח המנות שוב ולאוכלו. אם אתה ובני משפחתך מקפידים לא לאכול חמץ שנמכר והופקר, א"כ לא תאכל משלוח מנות זה, הכל לפי מנהגי ביתך. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג אדר תש"פ 1:07