קריאת התורה כשיתפחו בתי הכנסת

שאלה

בעזרת ה' שנחזור לפתוח את בתי הכנסת מחדש האם תהיה חובה להשלים את הקריאה בתורה? צדדים לשאלה: חלק מהציבור כן קרא בתורה באופן קבוע במניין "מרפסות", אך כנראה שרוב הציבור היה ספון בביתו כנראה לא שמע. יש עניין לקרוא קריאת התורה כסדר עפ"י הנאמר במשנה ברורה קלה' סעיף ב' הודה לתשובתכם. דוד יערי

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


כשיפתחו בתי הכנסת, אם הרוב לא שמעו קריאת התורה, יקראו פרשה של שבת שעברה והפרשה הנכחית. לא נהגו לקרוא את כל הפרשיות שלא שמעו. 


כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים


יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ב ניסן תש"פ 16:58