קצירת חיטה קודם העומר בחו"ל

שאלה

שלום רב יש לי חבר שהוא בעל משק בארגנטינה. שם זורעים חיטה כמה שבועות לאחר חג הפסח וקוצרים החיטה בסביבות החודשים חשון-כסלו. כמובן יש כאן שאלה אם מותר לו לקצור החיטה שלו כי הרי הוא בגדר "חדש" עד חג הפסח הבא. הוא מגדל החיטה כדי להאכיל עדר הפרות שלו והכבשים שזה עיקר פרנסתו. בנוסף הוא אומר שזן החיטה שלו הוא אינו טוב לייצור קמח עבור בני אדם. אז חשבתי שאולי קצירת החיטה שלו דומה ל"קוצר לשחת" שמוזכר במסכת מנחות דף עא (ועוד מקומות). ואם כי שהיתר קצירה לשחת תלויה בקצירה לפני שהחיטה בשלה, הרי החיטה של החבר שלי אף פעם לא יהיה באיכות גבוה עבור צריכת בני אדם והוא מיעד רק להאכיל הפרות וכבשים שלו. אז האם יש מקום להתיר לחבר שלי לקצור החיטה שלו בחודשים חשון-כסלו? תודה

תשובה

בחוץ לארץ שהוא מקום שאין מביאים ממנו את העומר מותר לקצור לפני העומר ומותר לעשות ממנו גדיש. (לאכול לאדם אסור לפני העומר.) וקל וחומר בחצי הכדור הדרומי של כדור הארץ שם עונות השנה הפוכות שמותר לקצור.

הרב יעקב אפשטיין | כ"ד סיון תשע"ט 14:41