קטניות בפסח

שאלה

שלום רב, במספר מאמרים שקראתי בנוגע למאכלים שכוללים קטניות במינון נמוך ומצוינים "לאוכלי קטניות" אך בפועל אחוז הקטניות נמוך באופן שמותר גם למקפידים שלא לאכול קטניות. האם הדין יהיה זהה עבור בשרים כגון קבבים קפואים (שיוצרו לפני פסח) שמצוין עליהם "לאוכלי קטניות" אך בפועל מעורבים לא יותר מ10% רכיבים שאינם בשר?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


בפסח מקפידים לאכול רק דברים כשרים לפסח, ואפילו תערובות שנתבטלו בשישים קודם לפסח שיש מקום להקל, היינו 1.5% מכלל המאכל, ואם זה מאכל קטן הכמות האוסרת היא קטנה ביותר. כמו כן  אנו באים למחלוקת האם חוזר וניעור או לא, וכל זה בלא נותן טעם או מעמיד, דהיינו יש דברים שאפילו כמותם קטנה (ויש ששים פעם באוכל) אם הם מעמידי המאכל או נותני טעם מיוחד, במקרים כאלו אנו לא הולכים לפי ביטול בששים. כך שמאד קשה (למי שלא בקי בייצור טכנולוגי) לדעת מה הם תערבות שהוסיפו ובאיזה תחום הם נמצאים. ואין לאכול אלא מה שכתוב עליו כשר לפסח לכל עדה לפי מנהגיה. בני אשכנז גזרו על עצמם קטניות ואין להקל בכך. לעומת זאת לבני ספרד אין שאלה. 

יש לציין שאין להקל גם השנה באכילת קטניות מכיוון שאין בעיה בחנויות (למרות הסגר) ויש את כל המוצרים, על כן אין כל סיבה להקל בגזרת קטניות. 


חג כשר ושמח

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ב ניסן תש"פ 13:51