עקירת עצים לא מניבים

שאלה

אבקש לשאול שתי שאלות 1. עיקרת עץ תפוז שהתייבש ולא מוציא כלל עלים. 2. לעקור עץ לימון שחולה כבר הרבה שנים, , לא נותן פירות ולא מצליח להתפתח ולגדול כלל, לעץ עלים ירוקים. תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


א. אפשר לעקור עץ שהוא לא עץ מאכל. ולכן לגבי התפוז שאין לו עלים הוא בודאי מת ואפשר לעקרו אפילו על ידי יהודי. 

ב. לגבי הלימון לא ברור האם העץ לא יחיה שוב, אולי ישוב וירפא. על כן נראה שאם גנן יגיד שהעץ מת, אפשר לעקרו. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה ניסן תש"פ 17:48