עבודה במקום שיש בו חילול שבת

שאלה

אני מזכירה במוסך של סירות בעל המוסך אינו שומר שבת אבל עקרונית הוא לא עובד בשבת. בזמן האחרון הוא התחיל לקבל עבודות בשבת שהפועל הערבי שלו מבצע אותם והתשלום עבור עבודות אלה מועבר ישירות לפועל הערבי. מה הדין לגבי, יש לי איזשהי בעיה לעבוד במקום כזה?

תשובה

איני רואה בעיה להמשיך ולעבוד באותו מוסך, אא"כ את מעורבת בהעברת העבודה לפועל הערבי. אבל אם את רק רושמת שהסירה התקבלה ביום ששי ושוחררה ביום ראשון אין בכך בעיה.

הרב יעקב אפשטיין | י"א תמוז תשע"ח 15:48