ספק נדר

שאלה

שלום רב. אני לא זוכר אם נדרתי או לא ובמקרה אם נדרתי על דבר מסויים איך עושים התרת נדרים ואם עשיתי התרת נדרים אני פטור מן הדין?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה

ספק אם נדרת כלל וכן ספק אם אמרת או חשבת בלב לנדור, נראה שיש כאן ס"ס בנדר (מלבד נדרי צדקה). ואפילו אם נחשוש בנדרים, עדיין יש לצרף את נושא התרת נדרים בערב ראש השנה. ועל כן אין חיוב לעשות התרה, אבל אם עדיין אתה חושש אתה יכול לעשות בשעה שהציבור עושה ביחד או אפילו לבד. אבל הלכתית נראה שאין חובה לעשות התרת נדרים. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו תמוז תשע"ט 12:20