מעין שבע בחצרות

שאלה

שלום וברכה כבוד הרב עמיחי שליט"א. ראיתי את תשובתו בדבר אמירת מעין שבע במנין קבוע שבחצר בימי הנגיף. ציתי שאול האם גם מנין שברחוב המתפקד שבוע שלם ויותר - יאמרו בו ברכת מעין שבע. או שהעובדה שאיננו מקיים במקום מגודר כלל מחשיבה אותו לעראי אפילו אם מתפללים בו מספר שבועות, ולא יאמרו בו מעין שבע? תודה רבה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה 


מעין שבע היא בעצם חזרת הש"ץ מקוצרת. נראה שכל מקום שאומרים חזרת הש"ץ בשחרית, מוסף ומנחה יש לומר גם מעיין שבע. אמנם נתקנה תקנה בגלל העם שבשדות, אבל לא הבית כנסת הוא שיצר את התקנה, אלא כל מקום שמתפללים בקביעות יוצר את חיוב אמירת חזרת הש"ץ. לכן נראה שגם מניין קבוע שאין לו בית אלא הוא נמצא במגרש מסויים בלא קירות, ג"כ נחשב להיות מקום שצריך חזרת הש"ץ. אלא א"כ אין זה מקום תפילה קבוע. ועיין בשלמי חגיגה (עמ' יט) שכתב שמתפללים במבואות וחצרות ולא הזכיר כלל נושא בית כנסת, וכן השו"ע לא הזכיר אלא ציבור.  אמנם יש בכך ספק אבל בודאי לבאי בסוד ד' ויראיו אומרים גם בחצרות, אם זה מקום שמתפללים קבוע ג' תפילות. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ג' אייר תש"פ 9:23