גורל ותמימות

שאלה

ב"ה שלום הרב רציתי לשאול שמעתי על אנשים מסתפקים במשהו אז הם עושים גורל בתנ"ך פותחים בעמוד מסויים ולפי הפסוק שיוצא הם מסיקים מזה מה עליהם לעשות. האם הדבר מותר כמו שעשו לזיהוי חללי גוש עציון וכמו הסיפור עם יואש המלך או שהדבר אסור משום לא תנחשו ומשום "תמים תיהיה עם ה' אלהיך"? תודה רבה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


מה שנכתב בשאלה הוא "גורל הגר"א" שיש עליו מסורת קדומה. כבר מתקופת הב"י ויש אפילו ספר של רח"ו "גורל קודש" שבו כבר יש תאור של הגורל המכונה "גורל הגר"א". גורך זה עשהו קדושי עליון וביניהם "החפץ חיים" וכן מו"ח הרב נריה זצ"ל.  הוא לא נעשה במקרים רגילים אלא בהחלטות שאין אפשרות להחליט עליהן בדרך הטבע, ויש צורך לקבוע (כגון: זיהוי חללים וכדו') (עיין בספר הגאון פרק לג, בדברי הרב אליהו לאפיאן זצ"ל) . החיוב להיות תמים הוא שאדם לא יחפש כוחות חצוניים שיעזרו לו בדרכו, אבל במקום שאין אפשרות של החלטה, ויש צורך לקבל החלטה, עושים את הגורל הזה מתוך קדושה וטהרה, ולא כמעשה ניחוש, אלא כפי שהיו שואלים באורים ותומים, שזה מגיע מתוך קדושה וטהרה. כמו כן הגורל עוזר רק למי שמתחייב לעשות את דבר הגורל, זה לא שאלה בכוחות חיצוניים אלא קבלה לעשות. וכבר ביאר שאלה זו בספר גורל הגר"א, זאב גרינוולד. 


תמים תהיה עם ד' אלוקיך,


שבוע טוב

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ה' חשון תש"פ 0:33