בשר בצום גדליה

שאלה האם מותר לאכול "בשר" לאישה מניקה בצום גדליה

תשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ג' תשרי תשע"ט 21:34

בס"ד


שלום וברכה


השאלה הגיעה לאחר הצום. אבל אם יהיו צומות נוספים אפשר להקל לאשה מניקה לאכול בשר כיוון שהיא צריכה זאת ואין זה מעדנים מיוחדים שראוי לא לאכול בתענית. 


חתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ