כשרות המזון

עצמות בעלי חיים בג'לטין הנמצא במילקי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,לאחרונה התפרסם שג'לטין הנמצא במילקי מורכב מעצמות בעליחיים, למרות זאת יש כשרות על המוצר. כיצד?

מליחה בבשר שנטחן

הרב יעקב אריאל
אם נטחן בשר בלי שנמלח האם ניתן למולחו אחרי הטחינה?

זמן צליית בשר

הרב יעקב אריאל
כמה זמן צריך לצלות בשר במקום מליחה חתיכה במשקל 500גר'? אם יש אש פתוחה האם אפשר לשים את הבשר במגשיותמאלומיניום ולסמוך על השיטה של האג"מ שאפשר לצלות בחום שלגריל חשמלי?

צליית כבד על גריל חשמלי

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצלות כבד עוף על גריל חשמלי? אם כן מה עושיםלרשת הצליה?

תרופה הומואופטית העשויה מהורמון של חזיר

הרב יעקב אריאל
אני מטופלת אצל רופא הומואופט, שהוא גם רופא רגיל. יש ליבעייית מעיים והרופא (דתי) ממליץ על טיפול בתרופה העשויהמהורמון של חזיר. מצבי אינו פקו"נ, אלא ישפר את היכולת שלהגוף שלי להתמודד עם בעיית המעיים שלי. האם מותר לי לקחתתרופה זו?בנוסף, האם מותר לי לקחת תרופות מחו"ל הכוללות של ג'לטין? בתודה ובברכה   …

כשרות של אצות

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת האם ישנן סוגי אצות כשרות וסוגים שאינן כשרות?מהם הקריטריונים לכשרות של אצות?

כשרות תרופה הומאופתית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!יש לי מספר שאלות: 1. האם יש בעיית כשרות בתרופה הומאופתית?2. האם יש חשש תולעים בנבטים (לאכילה) ?3. האם כדי לברך "על המחיה" צריך שכל 28 הגרם יהיומזונות או שגם המילוי של העוגה/ עוגיה מצטרפים וכוללים אותם ב28 הגרם?4. אם חוכים בצל לסלט בקרש חיתוך וסכין חלביים, מותר לאכלועם מאכל בשרי? מותר…

פיטום אווזים

הרב יעקב אריאל
רבי, שאלתי לדעתי לא צריכה להישאל כלל... אך לצערי אנישואל אותה, אנו בתור נושאי דבר ה' בארץ צריכים להיותהראשונים שזועקים על צער בעלי החיים הנורא שנעשה בהליךפיטום האווזים , בהתליך גידול התרנגולות (בתנאי צפיפותמחרידים, הזרקת אנטיביוטיקה וכו') אי השמעת זעקה מצידנו עלדבר זה יכלה לגרום חילול ה' עקב האדישות…

בדיקת כרוב מתולעים

הרב יעקב אריאל
שמעתי בשם הרב שאין צורך לקנות כרוב של גוש קטיף דוקא, וניתןלנקות אותו. הייתי רוצה לדעת האם זה נכון ומהי צורת הניקויוהבדיקה המדויקת?

כשרות על פי מסורת ולא על פי סימני טהרה

הרב יעקב אריאל
(קראתי בערוץ 7)כמעט כל הפרות שנשחטות בדרום אמריקה במסלולי השחיטה שלכשרות "גלאט" מקורם בזן הפרות "שבו". כך טוען משגיח כשרותשסייר שם לאחרונה והתחקה אחר שורשי הבקר.זן ה"שבו" נאסר לאכילה על ידי החזון איש לפני למעלה מחמישיםשנה מכיוון שאין מסורת על אכילתו. על פי הדיווח, בשבועון החרדי"משפחה", הרב אלישיב הק…

שיעור הצליה של בשר

הרב יעקב אריאל
מועדים לשמחהמהו שיעור הצליה של בשר? האם כבד צריך יותר צליה ומהוהשיעור הנ"ל?בנוסף לעניין אכילה של חלב אחרי בשר. אבי וכנראה גם סבינהגו לחכות 3 שעות ואילו סב אבי שהיה תלמיד חכם חסידי נהגלחכות 6 שעות האם לאור דברי חלק מנו"כ על השו"ע בענייןעלי לחכות 6 שעות?

יין תוצרת עצמית

הרב יעקב אריאל
אבי שאינו שומר שבת מכין כל שנה יין וחפץ מאוד שאשתה ממנוואפילו נפגע שאיני טועם ממנו ביודעו שאני שותה יינות טובים ויודעמדוע איני שותה מינו. מה לעשות?

להתארח כשלא ידועה רמת שמירת הכשרות

הרב יעקב אריאל
מה יעשה אדם שחייב להתארח בארץ או בחו"ל אצל משפחה שלאידוע מה רמת הכשרות בביתם ואי האכילה תגרום צער רב למשפ'(אירוח שליח מהארץ שמסרב לאכול אצלם...)האם הדין משתנה כאשר ידועה בעיית הכשרות, כגון שחיטה בשבת,כלים לא טבולים, בשר בחלב מדאורייתא או מדרבנן? תודה לכבוד הרב

חלק אחורי של בהמה

הרב יעקב אריאל
האם יש איסור על אכילת החלק האחורי (או כל חלק אחר) בבהמה כשרה?

ניקור חלק אחורי של בהמה

הרב יעקב אריאל
האם באמת מנהג אשכנז שלא לנקר? אמי ממשפחה של מנקרים,ולפי זכרונה נהגו לנקר את החלק האחורי, ולמוכרו ליהודים.

הכשרת חסה בבית

הרב יעקב אריאל
במחילה מכבוד הרב, הוא ענה לי על שאלתי בענין החברותהמוכרות עלי חסה נקיים מחרקים, אבל לא אם יש דרך שניתןלהכשיר בה חסה בבית. תודה מראש.

עלות כשרות עלי קטיף

הרב יעקב אריאל
הפער העצום בין היכולות הממוניות של עמך ישראל לבין העלות הלאפרופוציונלית של החפץ להישמר מלאוין דאורייתא. עלי גוש קטיףעולים הון! ואני, כתלמיד של כמה מרבני מכון התורה והארץ נתקלבהתנגדות עצומה מצדם באפשרויות להכשיר באי אלו דרכים כרוב,חסה וכו'. כיצד ניתן לגשר על הפער הזה?

כשרות אצל הורים שאינם שומרים כשרות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.1. הורי לא שומרים כשרות לצערי. במידה והם חתכו אבטיח בסכיןנקיה אך לא כשרה. האם מותר לי להמשיך לפרוס מאותו אבטיחבסכין כשרה ולאכול, או שעלי לחתוך קודם את החלק בו נגעההסכין שאינה כשרה, ורק אז לפרוס לעצמי?2. ממרחים שונים שנמצאים במקרר (גבינות, חומוס) שאליהם נכנסתסכין נקיה אך לא כשרה. האם מ…

ניקוי ירקות מתולעים

הרב יעקב אריאל
כיצד צריך לנקות ירקות עלים מתולעים, במה צריך להשרותם ולכמהזמן? ומה דין ירקות המשווקים כנקיים מתולעים.

אכילת תירס טרי

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה עם אכילת תירס טרי (לא בקופסה או של קטיף) אלאבקלחים הנקנים אצל ירקנים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    הבא