תרופות המיוצרות בחו"ל

שאלה

האם תרופות המיוצרות בחו"ל כשרות?

תשובה

על רוב התרופות אין הכשר, לא בארץ ולא בחו"ל. הנוהג הוא להתיר
לחולה (לאו דוקא מסוכן) לבלוע תרופה שאין בה טעם מבלי לבדוק את כשרותה.

 

הרב יעקב אריאל |