שאלה בנושא גבינה בקיבת בהמה טמאה

שאלה

אני לומד עכשיו את הלכות דבר המעמיד. תוך כדי הלמוד התעוררה לי שאלה.

גמל שותה חלב כשר, מעכל את החלב בתוך גופו, ומוסיף לחלב חומצות ואנזימים מתוך גופו שהופכים את החלב לגבינה. לא נראה לי (אך אינני בטוח) שהחומצות והאנזימים יכולים להחשב כפרש בעלמא כי הם חיוניים לקיומו של הגמל. אח"כ הגמל מעלה גרה ופולט את הגבינה. האם גבינה כזו כשרה לאכילה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

עיין פ"ת סי' פא ס"ק טו בשם תפל"מ שאסר חלב בהמה טמאה שינקה מטהורה. וכן כתב הכף החיים ס"ק מד, והוסיף שאין לשנות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |