פיצוחים

שאלה

האם ניתן לרכוש פיצוחים לא קלויים בלי הכשר?

תשובה

מלבד פקאנים שחלק מגיע מהארץ , ניתן לרכוש ואין חשש ערלה כי זה מגיע מחו"ל וספק ערלה בחו"ל מותר. ויש להפריש תרומות ומעשרות. ומה שמגיע מהארת כגון גרעינים שחורים יש לבדוק את נושא השמיטה

מכון כושרות | כ"ח אב תשע"ו 15:52