חמץ בפסח

שאלה

האם מותר לאכול לחם ללא גלוטן בפסח

תשובה

אם כוונתך לקמח או בצק שהחמיץ ודאי שאסור ובאיסור חמור. קמח ללא גלוטן הוא קמח של תבואה שהוציאו את הגלוטן (סוג חלבון שחולי כרסת [צליאק] רגישים לו) באמצעים מלאכותיים או קמח שיפון שכמות הגלוטן בו קטנה מאד. שני סוגי הקמחים הללו אם שמרו אותם מחימוץ מותרים באכילתם אפויים בפסח. אבל אם הם החמיצו הם אסורים לאכילה בפסח וטעונים שריפה בפסח או ביעור לפני הפסח.

הרב יעקב אפשטיין | כ' ניסן תשע"ה 7:06