חלב נוכרי

שאלה

א- האם בעת הצורך שאין חלב ישראל אני יכול לשתות חלב מנוכרי ב-במידה ואסור האם בעת שהותי בחו''ל יש היתר או שאסור

תשובה

א.בארץ ישראל אין צורך להתיר לשתות חלב נוכרי.

ב. מי שנמצא בחו"ל במדינה מודרנית  שבה מוצרי המזון מיוצרים בפיקוח ממשלתי הדוק זמן ממושך ואין לו אפשרות להשיג חלב ישראל מותר עפ"י היתר הגר"מ פינשטיין לצרוך חלב נוכרי.

הרב יעקב אריאל | ג' תשרי תשע"ז 22:13