האם שינים עליונות הם סימן לבהמה טמאה?

שאלה

איך יכול להיות חיות ובהמות כשרות עם שיניים בלסת העליונה?

תשובה

שלום וברכה

השלחן ערוך בסימן עט מביא כאחד מסימני הטהרה שאין לבהמה שיניים עליונות.

אך עיין בכף החיים שם ס"ק ב שכתב שכוונתו היא שרק שיניים קדמיות אין לה, אך שינים טוחנות אחוריות יש גם לבהמות טהורות.

בברכה

יצחק דביר

מכון כושרות | י"ב אלול תשע"ח 16:59