דם ביצים והכשרת כלים

שאלה

הנושא: דם בביצים. שלום וברכה. זו שאלה שמציקה לי זמן רב. לפני מספר שנים גרתי ביישוב הייתי מלקט ביצים שהטילו תרנגולות של שכני (ברשותו) במקומות שונים ביישוב. במשך תקופה ראינו על הביצים כתמים חומים (לא אדומים אלא חום כהה). לא קלטנו שזה עלול להיחשב דם או משהו כזה והשתמשנו בהם. בהמשך שאלנו רב והוא אמר להכשיר את כל הכלים. הייתי אז בעל תשובה צעיר. ניקיתי את הכלים היטב, זרקתי את מה שלא ניתן להכשיר. אך עדיין מנקר בליבי החשש שלא הכשרתי הכל כראוי. (במידה וצריך אפרט) קראתי אצלכם במכון שכנראה מה שראיתי נקרא כתמי בשר ולא ממש דם. האם היה צריך להכשיר את הכלים או שמא הכתמים הללו בטלו בשישים. האם צריך לחשוש לכלים הללו? תודה מראש.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אני מתייחס לכך שבלול השכן לא היו זכרים רק נקבות. לכן אין אלו ביצי רביה כלל, אלא כתמים שאינם מהפריה, ועל כן אפילו אם היו כתמים כפי שכתבת על הביצים, דהיינו על החלבון של הביצה, וכידוע השו"ע הקל בחלבון והחמיר בחלמון, אבל כל זה בלול רגיל, אבל בלול של תרנגולות בלבד, אין צורך אלא להשליך בגלל שקוץ הנפש, אבל זה לא פוסל הביצה. ועל כן בכתם בחלבון שאיננו אדום אלא חום, וכמו כן אין תרנגול זכר, ולפי שאלתך גם לאחר מכן בשלתם את הביצים (א"כ יתכן שיש כאן גם תערובת) וביצה בתערובת שהיה דם בחלבון לא נאסר (עיי' סי' סו סעי' ד ברמ"א). 

על כן אינני יודע מה דובר ומה היה בשעתו, אבל אם התנאים הם שלא היה זכר במשק השכן, ולא היה דם אלא חום בחלבון בלבד, ולא היה במקום הקשר כלל אלא על הביצים,  אין צורך להגעיל. 


חג שמח

יהודה הלוי עמיחי


הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ד תשרי תש"פ 10:25