ביצים שבושלו ע"י גוי

שאלה

האם ביצים שבושלו ע"י גוי אסורות משום בישולי נכרי ?

 

 

תשובה

אנשים שחזרו מטיולים בחו"ל סיפרו לי שהסתמכו על הספר ...
והתירו לעצמם אכילת ביצים קשות שנתבשלו ע"י נוכרים.
נפלה כאן טעות מצערת. לא מצאתי פוסק שמתיר אכילת ביצים
מבושלות. הדבר אסור במפורש ע"י כל הפוסקים (שו"ע יו"ד סי'
קיג', סי"ד).
מכיון שתקלה זו מצויה (ודוקא אצל שומרי כשרות שאין להם כמעט
אפשרות לאכול אוכל מבושל אחר) יש לתקנה. ואני מציע לעבור על
הספרים שלא נמכרו ולתקנם ידנית. וכמו"כ למצוא דרך לפרסם
בציבור על הטעות שנפלה.
"שגיאות מי יבין מנסתרות נקני... יהיו לרצון אמרי פי..."

 

 

הרב יעקב אריאל |