אוכלין תחת המיטה

שאלה

אדם הלך לישון במיטתו ומצא אח"כ בקבוקים ומיני מזנות שאחסנו שם, האם מותר לאוכלם?

תשובה

מותר לאוכלם אולם יש מן הפוסקים שחוששים לרוח רעה.

הרב יעקב אריאל |