שימוש במיקרוגל עם גריל לבשר וחלב

שאלה

האם מותר להשתמש בתנור מיקרוגל עם גריל למאכלי חלב ולאחר
מכן להשתמש בו גם למאכלי בשר?
אם משתמשים בגריל רק לאחד מהם האם זה משנה משהו?
(בזמן השימוש בגריל אי אפשר לכסות את האוכל)

תשובה

רק אם משתמשים בכלים סגורים לגמרי שהאדים אינם מתפזרים
ונבלעים בתנור מותר.

הרב יעקב אריאל |