שימוש בטוסטר

שאלה

טוסטר רגיל (לא טוסטר אובן) שהשתמשתי בו לדברים חלביים ממש
(וופלים חלביים), האם יש אפשרות לאכול את הטוסטים שנעשו בו
בארוחה בשרית. אם לא האם יש אפשרות של הכשרה ע"י הפעלתו
למקסימום זמם בלא שום דבר (או עם דבר פרוה).

תשובה

א. אסור לאכול את הטוסטים שנעשו בו בארוחה חלבית, כיון שהכלי
בלע ישירות מהמאכל החלבי והבליעו בלחם.
ב. אין אפשרות להכשיר את הכלים בהם מונחים הדברים החלביים,
כיון שצריך להכשירו בליבון קשה שינתזו ממנו ניצוצות, והכלי יותך.

 

 

הרב יעקב אריאל |