ספוגים לשטיפת כלים

שאלה

האם יש צורך בשלושה ספוגים לשטיפת כלים (פרווה, בשרי, חלבי), או
שאפשר להסתפק בבשרי וחלבי בלבד?

 

 

תשובה

השאלה היא לגבי כלי פרווה. ובדרך כלל שאריות האוכל אשר
בספוגים מגיעה לעם הכלים. אולם בדרך כלל המגע הוא עם סבון,
אולם לא בחום של יד סולדת. וע"כ בדיעבד אין חשש בכך. אולם
כדי שלא תצא שום תקלה נראה להכין אף לכלי פרווה ספוג נפרד.

הרב יעקב אריאל |