מטלית שונה עבור בשרי וחלבי

שאלה

שלום הרב.
לצורך שטיפת כלים -
האם יש צורך להשתמש במטלית שונה עבור בשרי/חלבי ?, הרי
הכלים נשטפים תחת מים קרים כמובן.

 

 

תשובה

מנהג ישראל שיהיה כלי שונה לסבון ומטלית שונה. והטעם, ראשית
מצד הכלי בו נמצאת המטלית, לעתים היא נכבשת בתוכו או אפילו
מתבשלת קלות, ואם יש עליה שרידי אוכל הוא הופך להיות כלי חלבי
או בשרי. כמו"כ כאשר משפשפים עם המטלית את הכלי והיא חלבית
או בשרית יש כאן הבלעה בדופני הכלי כעין דוחקא דסכינא. וע"כ
לכן נוהגים להשתמש במטליות שונות.

הרב יעקב אריאל |