כשרות תנור פירוליטי

שאלה

שלום לרב
השאלה
האם תנור פירולוטי שמנקה את עצמו בחום של 500 מעלות מותר
להשתמש באותו תא לבשר וחלב
אם מותר , האם צריך המתנה של מע"ל או הניקוי מספיק ואפשר
מיידית להשתמש לסוג השני.
בברכה

תשובה

התנור גופו אינו מוכר לי. אולם השימוש בו-זמנית בתבשילי חלב ובשר
בתא אחד אסור מפני שאדי התבשילים מתערבים ונספגים
בתוך התבשילים, ומטריפים אותם.
לפי תיאורך לאחר הוצאת התבשיל מהתנור, אפשר להפעיל את התנור
בחום של 500 מעלות, וע"כ זיעת התבשיל הקודם נשרפת וכן קירות
התנור מתלבנות ליבון קל. ואעפ"כ נראה לי להחמיר ולהתייחס אליו
כאל כל תנור, ולהצריך: ניקוי, חימום מכסימלי, והמתנת מעל"ע,
וכמובן אפיה ובישול בכלים שונים. ורק בדיעבד יש להקל.

שו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' כג; שו"ת יביע אומר ח"ה יו"ד סי' ז

 

 

הרב יעקב אריאל |