כשא"א לנקות חלק מן הכלי

שאלה

במקרה של הגעלה ישנה בעיה כי אי אפשר לנקות חלק מהכלים לגמרי?

 

תשובה

כלי הטעון הגעלה צריך לנקות היטב. כשא"א מלבנין אותו ליבון קל.

הרב יעקב אריאל |