כיור משותף לבשר וחלב.

שאלה

כיצד יש לנהוג כאשר יש כיור אחד המשמש גם לבשר וחלב ?
האם אפשר לשים את הכלים יחד?(מכוון שזה קר) או שיש להפריד
לגמרי מה שכמובן קשה באופן סדיר?
תודה מראש

 

 

תשובה

מנהג ישראל להפריד בין בשר לחלב ולא להניח כלים מעורבים בכיור
אחד.יתר על כן המנהג המקובל הוא להשתמש בכיור נפרד לבשר
ולחלב. האג"מ (יו"ד ח"א סי' מ"ב) מתיר (כנראה באופן זמני ובשעת
הדחק) להשתמש בכיור אחד פעם לזה ופעם לזה בלא חשש להטרפת
הכלים, אולם גם הוא מעדיף שישים רשת לכלים חלביים ולכלים
בשריים. וכתבו הפוסקים שכך עדיף, או להשתמש בכלי פלסטיק לכלי
חלב ובכלי אחר לכלי בשר.

 

הרב יעקב אריאל |