טבילת כלים

שאלה

לכבוד הרה"ג יעקה אריאל שליט"א:
רציתי לשאול:
במידה ואצלינו בבית אף פעם לא מניחים ישירות אוכל ע"ג צלחת
המיקרוגל, האם חיבים לטבול אותה?
תודה רבה

 

 

 

תשובה

רק כלי שבא במגע ישיר עם אוכל צריך טבילה אבל אם על צלחת
המיקרוגל מניחים כלי אחר, אין צורך לטבול את הצלחת.

הרב יעקב אריאל |