הכשרת תנור

שאלה

האם הרב יכול לציין מה צריך לעשות כדי להכשיר תנור חשמלי:
1. מבשרי לחלבי?
2. לפסח?

תשובה

. הכשרה לחלב ובשר - אין מכשירים כלים בקביעות מבשרי לחלבי
ולהיפך אלא לצורך חד פעמי. בתנור, כיון שבליעת גוף התנור קטנה,
יש מקילים להשתמש בו לחלב ולבשר, ובתנאים הבאים: א. תבניות
שונות לחלבי ובשרי. ב. שהיית יממה בין השימוש החלבי והבשרי
ולהיפך. ג. הסקת התנור לחום המכסימלי כחצי שעה קודם השימוש
למין ההפוך.
אפשרות נוספת היא להשתמש לחלבי ובשרי אחד אחרי השני בכלים
סגורים הרמטית, ללא המתנה, ובהסקה לחום מכסימלי לפני השימוש
למין ההפוך.
2. הכשרה לפסח - עיין באתר זה בתשובה מפורטת בנושא.

 

 

הרב יעקב אריאל |