הכשרת תבניות

שאלה

האם ניתן להכשיר תבניות ע"י הכנסתם לתנור לאחר שנוקו
וחימומו בחום גבוה למשך פרק זמן ואם כן לאיזה חום ולכמה זמן

 

תשובה

תבניות אפיה כיון שבלעו שלא ע"י נוזל מתווך צריכים ליבון חזק,
והתבניות לא תעמודנה בכך, וע"כ צריך להחליפן.אולם אם הן
טעונות רק ליבון קל (יש מקרים חריגים כאלו - ויש להתייעץ על כך עם
רב מוסמך -) עצתך חיכולה להיותמעשית אם הליבון יימשך זמן רב עד
שנייר שיונח בתבנית ייחרך.

הרב יעקב אריאל |