הכשרת טוסטר חלבי

שאלה

ברשותינו טוסטר חלבי שעשינו בו טוסטים עם גבינות. כלי שהמכסה
העליון נסגר על התחתון וכך מחממיםאת הטוסטים.
בלי משים חוממה נקניקיה בשרית בטוסטר ביחד עם בורסים חלביים.
הטוסטר הגיע בודאי ליד סולדת. הנקניקיה היתה חמה אבל לא יד
סולדת כי הוצאה מהפריזר.
האם וכיצד ניתן להכשיר את הכלי?
תודה

תשובה

אם החלק העליון והתחתון בנוי ממגש מתכת שאינו מחובר לגוף חימום
חשמלי - יש לפרקם לנקותם וללבנם באש ליבון חזק, ואת שאר הכלי
לנקות ולשפוך עליו רותחים,
במידה ומגשים מחוברים לגופי חימום ואינם ניתנים לפירוק ההפתרון מורכב
יותר. אם יש צורך תפנה שנית

הרב יעקב אריאל |