עלות כשרות עלי קטיף

שאלה

הפער העצום בין היכולות הממוניות של עמך ישראל לבין העלות הלא
פרופוציונלית של החפץ להישמר מלאוין דאורייתא. עלי גוש קטיף
עולים הון! ואני, כתלמיד של כמה מרבני מכון התורה והארץ נתקל
בהתנגדות עצומה מצדם באפשרויות להכשיר באי אלו דרכים כרוב,
חסה וכו'. כיצד ניתן לגשר על הפער הזה?

תשובה

א. רבני מכון התורה והארץ אינם קובעים מחירים.
בעבר היו נוהגים לאכול חסה רקק לאחר בדיקה יסודית עלה עלה
באור וגם הומצא מתקן מיוחד שבאמצעותו בדקו עלי חסה ויש שנהגו
לאוכלה רק בליל הסדר לאחר שהיו בודקים בשבע עיניים את החסה
כדי שלא להיכשל באיסורים. זכותך להעדיף שיטה זו על פני רכישת
חסה נקייה וכשרה.

ב. "ההתנגדות העצומה" אינה של רבני מכון התורה והארץ אלא של
המציאות שהנגיעות בחרקים רבה, והיודעים לבדוק מועטים וע"כ אם
ברצונך ללמוד ולבדוק לעצמך מותר, אבל בתורה הוראה
לרבים זו כמעט הכשלה בידים.

הרב יעקב אריאל |