כלים קרמים

שאלה

שלום וברכה! א. האם צריך להטביל כלי קרמי (סכין/סיר) חדש, עם/בלי ברכה? ב. האם ניתן להכשיר כלי קרמי ישן מחמץ לפסח על ידי הגעלה? הכוונה לכלים חדשי הקרויים קרמיים ולא לכלים מקרמיקה תודה רבה וחג שמח

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


א. כלים קרמים מדעית אין בהם מתכת, אמנם יש דמיון למתכת בראיית עין, ועל כן יש לטבול בלא ברכה. או לקחת מתכת גמורה ולברך על הכל.

ב. לגבי הכשרה כיוון שהדבר ספק שמא יש בו זכוכית או חרס, על כן אפשר להגעיל לאחר י"ב חודש שלא השתמשו. ויש להגעיל ג' פעמים. 


חג כשר ושמח

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' ניסן תשע"ז 16:31