טבילת קומקום חשמלי

שאלה

איך מטבילים קומקום חשמלי הרי בהוראות כתוב שאסור לטובלו?

תשובה

הדרך להכשיר היא פירוק משהו ע"י אומן ישראל והרכבה מחדש כיון שבכך הוא נגמר ע"י ישראל, בבני ברק וירושלים יש מעבדות מומחות בנושא ויש המעדיפים להסתכן מעט ולהטביל את הכלי העליון (שבו המים) ואח"כ ליבש עם מפזר חום ממרחק קרוב על החיבורים. בדרך כלל אין נזק לקומקום מפעולה זו. אך איני נוטל על עצמי אחריות

הרב יעקב אריאל |