גבינה בארה"ב

שאלה

בארה"ב בגבינה מיוצרת בד"כ עם אנזים של חזיר או בעל חיים שסביר מאוד שהינו לא כשר ואף משתמשים בשומן חזיר הנקרא LARD במגוון גבינות רב...ולמיטב זיכרוני זה נפוץ במיוחד בגבינה מסוג "צדר". כן שחליבה הינה רק חלק מהבעיה. בחניות למזון טבעוני\צימחוני ישנן גבינות שמצויין עליהן במפורש "NO ANIMAL RANET" כלומר ללא רכיבים מהחיה...!!!

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'


צ'דר זו גבינה צהובה ולא גבינת עיזים שעליה הדיון. לגבי אינזימים כידוע נחלקו בכך האחרונים, עיין משיב מלחמה ח"ב סי קנא, יביע אומר ח"ה יו"ד סי' יא, ה. ולכתחילה יש להחמיר אבל בדיעבד אפשר להקל בייחוד שאין מידע באיזה אינזים השתמשו בגבינה האם מהחי או לא, וכידוע יש הרבה אינזימים שאינן מהחי.

 

שבוע טוב בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו