אורז בר פסח

שאלה

שלום וברכה, ברצוני לדעת האם אפשר לאכול קיטנית ששמה "אורז בר" בפסח שאינו באמת אורז אלא רק שם מושאל בגלל המראה הדומה? וכן האם אפשר להקל בטחינה על פי אותו היתר של הרב קוק זצ"ל בעניין שמן שומשומין שאין בתהליך הייצור מגע עם מים כלל?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


כיוון שאוכלים את הזרע הרי הוא קטנית הלכתית. אמנם איננו האורז הרגיל, אבל גם דברים שלא היו בזמן הגזירה אנו אוסרים, כפי שכתב המ"ב שתירס הוא קטנית למרות שלא היה בזמן הגזרה (תירס התגלה רק בגלוי אמריקה, קודם לכן לא היה ידוע באירופה). מכאן שהמ"ב סובר שאפילו דבר שלא היה בזמן הגזרה אנו אוסרים, ולכן דין האורז הבר ככל הקיטניות שאוכלים את הזרעים. לגבי טחינת האורז בר ביבש, עיין אורח משפט (קיא, קיד) שהרב זצ"ל הזכיר את הצורך לטובת היישוב והשקעות כספיות נוספות, אבל כידוע אין בני אשכנז אוכלים קליות (חטה קלויה) למרות שהיא יבשה ומותרת באכילה (ובודאי שבעבר אכלו קליות), וכידוע תרומת הדשן השווה קטניות לתבואה ועל כן יש מקום לאסור שימוש גם בטחינה ביבש, אלא א"כ יש צורך מיוחד (רפואה וכדו') אבל כשיש תחליפים אחרים לא נראה שכדאי להכנס לשאלה זו.


חג כשר ושמח

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ב ניסן תשע"ו 20:51