כלכלה ומשפט

ארנונה והצהרת השכרת נכס

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםברצוני לשכור דירה שהינה בעצם חלק מבית גדול שחלקו בעל הביתהשאיר לעצמו וחלקו הוא משכיר. כאשר בעל הבית רוצה שגםתשלום הארנונה יחולק פרופוציונית לחלקי הדירה- האם מותר לילקבל תנאי זה שהרי הוא מפסיד בכך את העיריה מכיוון שיש כאןבעצם שתי דירות בעוד התשלום לעיריה בעבור הארנונה נשאר עדייןכאילו יש…

ארנונה והצהרת השכרת נכס - המשך

הרב יעקב אריאל
םולש ברה דובכלתחנה םימי 'סמ ינפלמ יתלאשל הבושתב,החרטהה לע החילספ"ע) יל עודיהמ םלוא .הרידה לעב לע תלטומ הנונראהשתבוח הנש לעמ הרכשהב (היריעה רתאב םיעיפומה םינוירטירקההתוחנה ןתמ יבגל הכלשה הזל שי) רכושה לע תלטומ הנונראהלש קר אל איה תואמרהש ךכ (רכושה לש ובצמל םאתהב הנונראבשי) הרידב וירוגמ לע ריהצמ אלש ר…

קניית מוצר ללא תשלום מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מוצר ללא תשלום מע"מ כאשר בקשה זו מגיעה מהמוכר?2. האם יש הבדל אם התשלום ללא מע"מ מגיעה מהקונה או מהמוכר?

השבת אבידה לקשיש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! לפני הרבה זמן מצאתי בביתי 3 תמונות ישנות שלא שייכות לי.התמונות שייכות לקשישים במרכז יום לקשיש שבו עשיתי שירות לאומילפני כ-5 שנים.אז כשעשיתי שירות לאומי שם, ארגנתי איזשהו פרוייקט של עבודתשורשים ביוזמתי, והבאתי מספר מתנדבות מבני עקיבא שישבו עם כמהקשישים ורשמו את סיפור חייהם. כנראה שהקש…

לקיחת עלוני שבת מביכנ"ס שאני לא מתפללת בו

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,אני מתפללת בבית כנסת מסוים ששם אין כמעט עלוני שבת, לפחותלא שאני אוהבת. האם אני יכולה לקחת מבית כנסת שליד הבית שליעלונים וללכת לבית כנסת שבא אני מתפללת או שזה נחשב לגזלאו משהו בסגנון? תודה רבה ובשורות טובות

ספרים פרטיים בביכהנ"ס ודם בעופות מוכשרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אשלום,1. פעמים רבות אני רואה בעופות שאנו קונים עם הכשר מהודרואמורים להיות מומלחים נוזל אדום דמוי דם. אמרו לי שזה מוהל,אך אני עדיין מוטרד מכך - האם אין צורך לחשוש ומה לעשות? 2. פעמים רבות אני רואה בבתי כנסת וישיבות סידורים או ספריםהשייכים לאנשים פרטיים שאינם בני המקום וכנראה שכחו אותם…

פרסום ושימוש באבידה

הרב יעקב אריאל
לאחר שפרסמתי מודעה על חפץ שמצאתי, מהו הזמן שיש להמתיןעד שיהיה מותר לי להשתמש בו ?

רכב מהעבודה והוצאות דלק

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאחי עובד חברת הייטק ומקבל רכב (כמובן על חשבון חלקממשכורתו כנהוג בחברות ההייטק).אין לו שום הגבלות (הדלק על חשבון החברה).בזמנו הפנוי אחי משמש גם כמלווה שלי לאירועים שאליהם אני מוזמן.שאלתנו האם מותר לו להשתמש ברכב המדובר על מנת להסיעאותי למקומות מסויימים?שאלה נוספת האם ישנה אפשרות שאני אשלם השת…

איסור ריבית- שכירת מעות, מחילה וכלפי הנוכרים

הרב יעקב אריאל
שלום א. כאשר אדם שוכר מטלטלין מחברו, זה לגטימי לשלם עבור השכירות. מדוע כאשר אדם `שוכר` כסף מחברו, התשלום הוא איסור חמור? ב. מדוע אין אפשרות של `מחילה` בריבית ככל דיני ממונות? ג. אם ריבית כ"כ גרועה, מדוע לגוי מותר, האם זה לא מזיק רוחנית למקבל?

לחתום על צו ירושה שאינו אמת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אנחנו ארבעה יורשים ואחד מאיתנו מעונין לקנות את חלקנו בדירתהאמא ע"ה, ולהעבירה על שמו.על מנת "לחסוך" בתשלומי מסיםהוא מבקש שבעת החתימה על "צו הירושה" נרשום שאנחנו נותניםלו את הדירה במתנה, כאשר במציאות הדבר לא כך אלא שהואישלם לכל אחד את חלקו. האם מותר / ראוי לי להסכים לכך?לטענת אח אחר יש…

מכונות משחק ואסמכתא - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבעבר שאלתי את הרב לגבי מכונת משחק, שהמשתמש מכניס אליהשקל, ואז צריך לנסות על ידי פעולת זריזות ידיים לזכות בפרס.אם הצליח - זכה, ואם לא הפסיד.כגון שיש שורה של מנורות ובאמצע יש מנורה אדומה.ברגע שמכניסים שקל מתחיל האור לעבור במהירות בין המנורותוצריך להזדרז לעצור את המכונה ברגע שהאור נמצא בנו…

ניכוי מס במקור בגין שכר לשליח ציבור

הרב יעקב אריאל
בית הכנסת שבו אני מתפלל מאוגד כעמותה. העמותה משלמתבחגים סכום כסף לשליח הציבור(שהוא אדם דתי, פייטן אך אינואברך או רב אלא אדם עובד,במסגרת ממלכתית כמו רביםמאיתנו). על פי דיני המס כל מקום שניתן תקבול כנגד מתן תמורההרי שמדובר בהכנסת עבודה או הכנסה ממשלח יד. דא עקא,העמותה משלמת לחזן, רושמת הוצאה בספרים, א…

בקשת החזר הלוואה לפני הזמן שנקבע וריבית

הרב יעקב אריאל
אני סטודנט במכללת אשקלון במסגרת הלימודים הוטלהעלי משימה הכוללת ששאילת רב שאלה בנושא כלכלי בהיבטהיהודי שאלתי היא: אם לוויתי כסף מאדם ומראש סגרנו על תאריךשבו אני צריך להחזיר לו את הכסף והוא מבקש ממני להחזיר לואת הכסף לפני הזמן שקבענו האם אני חייב להחזיר כאשר הואמבקש ומה אומרת ההלכה בעניין זה. בנוסף ה…

פיטורי עובדת עם קשיים בחייה האישיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אריאל.מקווה ששלומך טוב בגשמיות וברוחניות. רצ"ב, שאלה שהתקבלהבאתר של המרכז הרוחני "מרחבקוק". המלצתי הינה שהעובדת לאתפוטר וכך העסק יהפוך לעסק של מצווה שכן אם כבר העובדתהתקבלה לעבודה והושקעה בה עבודת הכנה, ברור שיש כא איזהשהיא התאמה בסיסית וכל נושא הפיטורין הינו עצת יצר הרע, עליהםלנסות ל…

ריבית ביהדות

הרב יעקב אריאל
מהם המקורות שבהם מוזכר נושא הריבית ,כיצד נהגו בעבר וכיצדנוהגים כיום (בנקים וכו..)?ומה הנוהג לגבי עו"כ?

שיווק רשתי

הרב יעקב אריאל
האם ישנה בעייה הלכתית בשיווק רשתי? (הכוונה היא לשיטת מכירהבה סוכן המכירות מקבל רווחים הן על המוצרים שהוא מוכר והן עלהמוצרים שנמכרים על ידי אלו שהוא מוכר להם, במבנה שלפירמידה, כאשר הרווחים גדלים ככל שעומק הפירמידה של הסוכןגדלה. לכל חברה יש את המבנה ותוכנית התגמול היחודית לה.הסוכן ברוב החברות, מתוגמל…

יתרת חובה - איסור ריבית

הרב יעקב אריאל
יש לנו בבנק תוכנית חסכון נושאת רוחים. לעומת זאת, בחשבוןהעו"ש אנו נמצאים מדי פעם ביתרת חובה. שאלותי הן:1. האם יש במצב זה איסור ריבית על יתרת החובה?2. אם קבלנו סכום כסף חד פעמי (מכרנו דירה או קבלנוירושה), האם ניתן להפקיד את כולו בתכנית חסכון או יש עדיפותהלכתית להשאיר סכום כלשהו בעו"ש כדי להמנע ממצב של…

דיני השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם יש מגבלות הלכתיות בהשקעה בקרנות נאמנות ובמניות?האם הרב יכול לפרט את 'דיני ההשקעות' השונים?

השקעה בכלכלה זרה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו שאלה באתר "מרחבקוק" כדלקמן:"האם מותר ליהודי להשקיע בכלכלה זרה, אגרות חוב ממשלתיותשל מדינה זרה, נדל"ן במדינה זרה וכגון אלה".נודה להתייחסות הרב, מבקש להתחשב בכך שלמעשה עדיף לפתחאת מדינת ישראל מאשר ארצות אחרות.בברכה,

דיני השקעות עפ"י תורה- 2

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי על 'דיני השקעות' עפ"י תורה. מהם הצעדיםהאופרטיביים שעלי לעשות כשאני רוצה להשקיע בקרן נאמנות? כיצדאבדוק שהם לא משקיעים בעסקים מחללי שבת וכו'? האם לכלהקרנות יש היתר עסקה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    הבא